Sponsoring

 

Wanneer u een kijkje neemt in onze agenda, kan u mee getuigen dat onze muzikanten absoluut niet stil zullen zitten. Een bloeiende vereniging als de onze streeft er natuurlijk naar zijn ledenlijst continu te blijven uitbreiden, en dit zowel met getalenteerde muzikanten, als met enthousiaste muziekliefhebbers en supporters.

Als u graag opnieuw of voor de eerste keer lid wil worden van onze vereniging, wordt u een kaart bezorgd met een cadeau voor elk evenement dat we organiseren. Voor de Mosselfeesten, het Lenteconcert en het eindejaarsconcert ontvangt u een consumptiebon voor een gratis glas cava.

Het lidgeld bedraagt 15 euro (gewoon lid). Als u ons een extra duwtje in de rug wil geven kan u erelid worden voor 30 euro. Het lidgeld mag gestort worden op rek.nr. 734-0268187-88 of betaald worden aan de bestuursleden/muzikanten die hiervoor langskomen.

Na ontvangst bezorgen wij u de lidkaart. De consumptiebons zullen u telkens samen met de uitnodiging bezorgd worden. 15 euro geeft recht op 1 consumptiebon per evenement,  ereleden (30 euro) ontvangen 2 consumptiebons per evenement.

Voor meer informatie, neem gerust contact op via deze website of met onze bestuursleden  en/of muzikanten. Zij geven u graag alle nodige uitleg.

Wij danken u alvast voor de steun aan onze vereniging en hopen u te mogen begroeten op tal van onze activiteiten.